LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Mall Anunturi  Contact

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014

 

EMITENT: GUVERNUL

Având în vedere că prin Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice s-a completat Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 73^1 prin care se impun "dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, pentru sumele recuperate reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice",
ținând cont de natura beneficiilor de asistență socială, care sunt măsuri destinate categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, și că aplicarea de dobânzi și penalități în situația determinării unui drept acordat necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare și mai accentuată a acestor familii sau persoane,
în considerarea faptului că beneficiile de asistență socială, așa cum sunt acestea definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege,
considerând cuantumurile ajutoarelor, alocațiilor și indemnizațiilor acordate ca beneficii de asistență socială ca fiind relativ reduse și că prin aplicarea dobânzilor/penalităților/majorărilor se va ajunge la situații de dublare efectivă a sumelor datorate de beneficiar, în condițiile în care acesta este lipsit de venituri sau are venituri extrem de reduse și că recuperarea cu dobânzi/penalități/majorări a alocației de stat pentru copii, a alocației pentru susținerea familiei, a drepturilor pentru persoanele cu dizabilități, a ajutorului social și chiar a indemnizației pentru creșterea copilului poate crea noi situații sociale,
în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

ART. I
(1) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistență socială, se recuperează fără perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziției de recuperare, în condițiile legii.
(2) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) următoarele beneficii de asistență socială:
a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
c) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;
d) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare;
e) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
f) alocația lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
g) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
h) indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare;
i) drepturile persoanelor cu dizabilități acordate în baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
j) ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) și subvențiile acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sumele cu titlu de beneficii de asistență socială și subvenții prevăzute la alin. (2) și (3) reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice se recuperează în condițiile prevăzute de art. 73^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Pentru recuperarea sumelor cu titlu de beneficii de asistență socială și subvenții prevăzute la alin. (2) și (3), reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, termenul de prescripție este cel prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
ART. II
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, articolul 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestații sociale, se recuperează de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, după caz.
(2) Sumele prevăzute la alin (1) se recuperează fără perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziției de recuperare, în condițiile legii.
(3) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) termenul de prescripție este cel prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(4) În situația în care beneficiarul dreptului, persoană care locuiește singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații."

 

ART. III
(1) Sumele cu titlu de beneficii de asistență socială și subvenții prevăzute la art. I alin. (2) și (3), precum și sumele cu titlu de prestații sociale prevăzute la art. 101 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constatate ca prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, nerecuperate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se recuperează în condițiile art. I alin. (1) și (4).
(2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1) termenul de 180 de zile se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate emite instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
---------------
p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru dialog social,
Alexandra Patricia Braica,
secretar de stat

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iunie 2014.
Nr. 44.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Sănătate, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


eMedic.ro     |     laAnunt.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014