LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Mall Anunturi  Contact

ORDIN nr. 930 din 14 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală și pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

 

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.437 din 2014 al Inspecției Sanitare de Stat,
având în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite prezentul ordin.

ART. I
Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 1, literele a), d), e), h și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"a) procedură - activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură și bărbierit;
.....................................................................
d) client - persoană care solicită servicii de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură și epilare, de frizerie, coafură, bărbierit;
e) cabinet - locul în care se desfășoară activitățile de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură și epilare, de frizerie, coafură și bărbierit;
.....................................................................
h) tatuare cosmetică - procedură aplicată prin înțeparea și introducerea unui pigment special în stratul dermic al pielii la nivelul feței, contur buze, pleoape, sprâncene, păr capilar, cu caracter permanent sau semipermanent;
i) tatuare artistică - procedură aplicată prin înțeparea și introducerea unui pigment special în stratul dermic al pielii cu caracter permanent sau semipermanent;"

 

2. În anexa nr. 1, la articolul 1, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
"ș) implantare dermală - procedură asemănătoare piercingului, dar fără a crea o breșă, se montează în stratul de piele dermal și cu modelul la suprafața pielii."

3. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În timpul desfășurării procedurii de piercing, tatuare și implantare dermală îi este interzisă operatorului purtarea de inele, brățări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini."

4. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Spațiile de desfășurare a activităților de tatuare, piercing sau implantare dermală trebuie să aibă incinte separate, respectându-se prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, după cum urmează:
a) spațiul de recepție în care se asigură accesul, înregistrarea și așteptarea clienților trebuie să aibă expuse vizibil toate autorizațiile, certificatele, aprobările necesare desfășurării activității, precum și sfaturile de îngrijire tatuaj/piercing/implant dermal, informații și avertismente;
b) spațiul de lucru pentru desfășurarea activităților de tatuare, piercing sau implantare dermală trebuie să aibă o suprafață minimă de 6 mp pentru un modul de lucru. Suprafața spațiului de lucru se va calcula în funcție de numărul de module. Modulele de lucru trebuie să fie separate prin panouri despărțitoare. Pentru acest spațiu trebuie asigurată iluminarea naturală și artificială necesară desfășurării în condiții optime a activității, aer condiționat și ventilator;
c) spațiul destinat efectuării sterilizării și păstrării sterilității instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare, organizării activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea și stocarea) trebuie să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, cu modificările ulterioare, și prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare;
d) spațiu pentru depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), piercingul urechii se poate executa și în alte locații decât cele special amenajate, cu condiția utilizării unui dispozitiv special, numit pistol, precum și a unor cercei speciali, sterili, destinați acestui tip de operațiune, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Piercingurile și implantarea dermală se efectuează numai în cabinete specializate. Acestea se efectuează numai cu branule sau ace speciale. După efectuarea piercingului, operatorul are obligația să pună în vedere clientului să revină după 3 zile la control și la tratament sau ori de câte ori este nevoie.
(4) Modulul pentru efectuarea activității de tatuare trebuie să cuprindă: fotoliu-pat pentru client, masă de lucru pentru pigmenți și compartimente pentru materiale necesare procedurii de tatuare, scaun pentru operator, instrumentar și materiale de lucru specifice activității, cutii cu capac și dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înțepătoare și tăietoare, recipient pentru deșeuri nepericuloase.
(5) Modulul pentru efectuarea activității de piercing trebuie să cuprindă: fotoliu-pat pentru client, masă de lucru cu compartimente și materiale necesare procedurii de piercing/implantare dermală, instrumentar și materiale de lucru specifice activității, cutii cu capac și dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înțepătoare și tăietoare, recipient pentru deșeuri nepericuloase.
(6) Dacă se furnizează și alte servicii de înfrumusețare, acestea trebuie să se desfășoare în incinte separate.
(7) Temperatura din camera de lucru trebuie să fie confortabilă, asigurându-se un minimum de 22°C.
(8) În spațiul de lucru este permis doar accesul operatorului și clientului, precum și al cadrelor medicale."

5. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
"2. Operatorul trebuie să folosească echipament de lucru, lavabil, curat și dezinfectat, sau de unică folosință, bonetă cu care se acoperă părul în întregime, mască și ochelari. În cazul în care se anticipează posibilitatea de murdărire, trebuie folosite mâneci și șorț impermeabil."

6. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 3 se abrogă.

7. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
"a) imunizarea operatorului care efectuează activități de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică și implantare dermală împotriva hepatitei B, atât pentru protecția acestuia, cât și a clientului;"

8. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (1) și (2) și litera c) a alineatului (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Înregistrările referitoare la clienți pentru procedurile de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing și implantare dermală se păstrează de către operator.
(2) Înainte de începerea procedurilor de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, clientul este informat asupra posibilelor riscuri generate de procedură, asupra măsurilor de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii și asupra altor detalii tehnice despre tratament.
.....................................................................
c) procedura efectuată: tatuare artistică, tatuare cosmetică și/sau piercing, implantare dermală;"

9. În anexa nr. 2, la articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările și completările ulterioare."

10. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Este interzis a se executa procedurile de tatuare și piercing/implantare dermală la persoanele care suferă de următoarele boli și/sau condiții fiziologice, avându-se în vedere eventualele efecte negative asupra sănătății clientului:
a) diabet zaharat;
b) hemofilie (sângerări care se opresc greu);
c) boli de inimă;
d) boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanți sau alte produse cosmetice;
e) manifestări sau reacții alergice la metale, pigmenți, coloranți sau alți sensibilizanți pentru piele;
f) boli transmisibile;
g) stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie;
h) deficiențe imunitare;
i) cicatrice cheloide;
j) handicap psihic;
k) hepatită;
l) seropozitiv (SIDA);
m) nevăzători (chiar dacă sunt însoțiți);
n) sarcină, alăptare.
(2) Este obligatorie afișarea avertismentului la loc vizibil."

 

11. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Este interzisă efectuarea procedurilor de piercing corporal și implantul dermal persoanelor cu vârsta sub 16 ani, cu excepția piercingului din zona urechii.
(2) Este interzisă efectuarea procedurilor de tatuare cosmetică și artistică a persoanelor cu vârsta sub 18 ani.
(3) Se pot executa proceduri de piercing corporal persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani și de tatuare artistică și cosmetică persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani numai în situația în care minorul este însoțit de părinte, tutore sau curator, după caz. Părintele, tutorele sau curatorul, după caz, trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că este de acord cu efectuarea procedurii la minor.
(4) Este interzisă efectuarea piercingului la nivelul organelor genitale la persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Este interzisă efectuarea de implanturi dermale la nivelul organelor genitale."

12. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
"c) persoane care prezintă arsuri de soare, boli de piele sau cicatrice în zona aleasă pentru tatuare și/sau piercing și/sau implant dermal;"

13. În anexa nr. 2, la articolul 9, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"a) pistolul utilizat în piercingul urechii trebuie curățat, dezinfectat și/sau sterilizat după fiecare utilizare, în funcție de materialul din care este confecționat pistolul, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările și completările ulterioare;
b) este obligatorie sterilizarea sau dezinfecția bijuteriilor ce urmează a fi inserate și a implanturilor dermale folosite în practicile de piercing, precum și a instrumentelor utilizate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de materialul din care este confecționat și ținând cont de instrucțiunile producătorilor. Bijuteriile din bioflex și plastic nu se refolosesc la alte persoane;"

14. În anexa nr. 2, la articolul 10, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"d) la bijuteriile destinate piercingului care sunt din materiale metalice și nemetalice, tijele trebuie să fie din inox chirurgical sau anodizat cu titanium. Bijuteriile trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate privind compoziția chimică a metalului și certificate de calitate, emise de producător. Bijuteriile furnizate de importatori/distribuitori trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate privind compoziția chimică a metalului sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate, certificate de calitate, precum și modelul bijuteriei (foto) expus pe oricare din aceste documente, semnat și ștampilat;
........................................................................
f) pigmenții de tatuare artistică și tatuare cosmetică permanenți și temporari utilizați trebuie să fie însoțiți de certificate de conformitate cu compoziția chimică, certificate de calitate emise de producător sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. Pigmenții furnizați de importatori/ distribuitori trebuie să fie însoțiți de certificate de conformitate care să conțină marca pigmentului, denumirea pigmentului (culoarea), codul pigmentului, lotul, data de fabricație și data expirării sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. Pe ambalajul pigmentului trebuie să fie menționată obligativitatea efectuării testului de alergie, fără să fie acoperite datele de identificare ale pigmentului. Operatorul are obligația de a menține permanent, pe recipientul pigmentului, eticheta în bună stare în vederea identificării pigmentului cu datele acestuia;"

15. În anexa nr. 2, partea introductivă a articolului 11, partea introductivă și literele f), j) și l) ale punctului 1 și partea introductivă și litera a) ale punctului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
"Art. 11. - Normele de igienă obligatorii în timpul și după aplicarea tratamentelor de tatuare, piercing și implant dermal sunt următoarele:
1. Pentru tratamentul de tatuare artistică și cosmetică:
.......................................................................
f) pentru fiecare client se asigură părți separate de pigmenți provenite din recipiesnte originale sau reambalate în recipiente de unică folosință, etichetate cu datele de identificare ale producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor. Pigmenții pentru folosire se pun în capace de plastic sau de cauciuc de unică folosință pentru fiecare client în parte. Pigmenții și capacele utilizate, rămase în urma procedurii efectuate, sunt aruncați;
.......................................................................
j) după finalizarea procedurii de tatuare, operatorul trebuie să curețe pielea cu șervețele sterile, de unică folosință, îmbibate cu un produs biocid, exceptând zona din jurul ochilor, să plaseze crema specială de tatuaj și să execute masarea zonei pentru absorbția cremei în piele, după care se aplică un strat foarte subțire de cremă specială de tatuaj și se plasează o folie de plastic de unică folosință peste tatuaj. Această folie se păstrează în zona aplicată cel mult două ore. Procedura este valabilă și pentru tatuajele cosmetice, cu excepția aplicării foliei de plastic de unică folosință;
.......................................................................
l) dacă în timpul tatuării are loc o sângerare abundentă, trebuie oprită sângerarea, iar procedura se va reîncepe după câteva zile.
2. Pentru tratamentul de piercing și implant dermal:
a) înainte de începerea procedurii de piercing și implant dermal, pielea trebuie curățată și apoi dezinfectată cu un produs biocid specific, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă dezinfecția pielii sau a mâinilor cu produse care nu sunt destinate acestui scop;"

16. În anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), literele d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"d) data efectuării procedurii de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing sau implant dermal;
e) în cazul tatuării artistice sau cosmetice: marca pigmentului cu numărul de identificare al acestuia, importatorul sau producătorul pigmentului, informații necesare în cazul alergiilor la pigment. În cazul infecțiilor se va preciza zona tatuată;
f) zona în care s-a efectuat procedura de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing sau implant dermal și unde a apărut infecțiaaalergia;"

17. În anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) datele de identificare ale importatorului sau producătorului bijuteriei."

18. În anexa nr. 2, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu următorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Operatorul care efectuează curățirea și dezinfecția instrumentarului refolosibil trebuie să utilizeze echipament de protecție: halat curat și dezinfectat, precum și mănuși de unică folosință.
(2) Este interzisă efectuarea curățeniei și dezinfecției instrumentarului refolosibil în sala de lucru. Curățenia, dezinfecția și sterilizarea instrumentarului refolosibil se efectuează numai de către personal instruit."

19. La anexa nr. 2, anexele nr. 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2.

ART. II
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- La articolul 9 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) activități de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală."

 

ART. III
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

p. Ministrul sănătății,
Dorel Săndesc,
secretar de stat

București, 14 august 2014.
Nr. 930.

ANEXA 1
───────
[Anexa nr. 2a) la norme]
────────────────────────

Modelul declarației pe propria răspundere pentru procedura de tatuare artistică/cosmetică

Antet cabinet

TATUARE ARTISTICĂ/COSMETICĂ

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul: ......... M_/F_ Nr. .........../..........................
Numele ......., prenumele ......., născut la data de ....... în localitatea ......., județul ........, cu domiciliul stabil în localitatea ......., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., et. ....., județul ......, cod ......, cu domiciliul flotant în localitatea ......., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., județul ....., cod ....., posesor al C.I. seria ...... nr. ...., eliberată la data de ............ de ................, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon ...............,
doresc să mi se facă tatuajul nr. .......... în zona ..................... .

  Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice   ┌───────────────────────┐
  și substanțe stupefiante înainte de efectuarea tatuajului și nu sufăr │ Se atașează modelul │
  de următoarele boli și/sau condiții fiziologice: diabet zaharat;   │ care trebuie tatuat │
  hemofilie (sângerări care se opresc greu); boli de inimă; boli    │înainte de completarea │
  dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la    │   declarației    │
  săpunuri, dezinfectanți sau alte produse cosmetice; manifestări sau  └───────────────────────┘
  reacții alergice la metale, pigmenți, coloranți sau alți sensibilizanți
  pentru piele; boli transmisibile; stări lipotimice, epilepsie, apoplexie,
  narcolepsie; deficiențe imunitare; cicatrice cheloide; handicap psihic;
  hepatită; seropozitiv (SIDA); nevăzători (chiar dacă sunt însoțiți),
  sarcină, alăptare.

Semnătură client ..................

Am luat cunoștință de faptul că, având o piele mai închisă, culorile nu se vor vedea atât de vii ca pe o piele albă.
Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea procedurii de tatuare artistică/cosmetică s-au desfăcut în fața mea de către operator.
Am luat cunoștință de posibilele riscuri generate de procedură, de măsurile de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii și de alte detalii tehnice despre tratament.
Totodată, am luat la cunoștință și mi-am însușit sfaturile verbale și scrise primite de la operator în vederea îngrijirii tatuajului timp de 15-30 zile.
În cazul în care nu am spus adevărul în această declarație și nu respect sfaturile de îngrijire primite de la operator sunt direct responsabil.

  Data ..................      Semnătură client ...................

  Declarația s-a citit și s-a completat în fața mea:

               Operator,
           ..............................

ANEXA 2
───────
[Anexa nr. 2b) la norme]
─────────────────────────

Modelul declarației pe propria răspundere pentru procedura de piercing/implantare dermală

Antet cabinet

PIERCING/IMPLANTARE DERMALĂ

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul: .........M_/F_ Nr. ........../......................
Numele ......, prenumele ......., născut la data de ..... în localitatea ......., județul ........., cu domiciliul stabil în localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., et. ..., județul ........, cod ....., cu domiciliul flotant în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., județul ......., cod ...., posesor al C.I. seria ...... nr. ....., eliberată la data de ..... de ........, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|, telefon ................. ,
doresc să mi se facă piercing/implant dermal în zona .................. .
Bijuteria care mi se va monta este din ................................
și este cumpărată de mine din ......................................... .

Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice și substanțe stupefiante înainte de efectuarea procedurii de piercing/implantare dermală și nu sufăr de următoarele boli și/sau condiții fiziologice: diabet zaharat; hemofilie (sângerări care se opresc greu); boli de inimă; boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanți sau alte produse cosmetice; manifestări sau reacții alergice la metale, pigmenți, coloranți sau alți sensibilizanți pentru piele; boli transmisibile; stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; deficiențe imunitare; cicatrice cheloide; handicap psihic; hepatită; seropozitiv (SIDA); nevăzători (chiar dacă sunt însoțiți); sarcină, alăptare.

Semnătură client ..................

Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea procedurii de piercing/implantare dermală s-au desfăcut în fața mea de către operator.
Am luat cunoștință de posibilele riscuri generate de procedură, de măsurile de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii și de alte detalii tehnice despre tratament.
Totodată, am luat la cunoștință și mi-am însușit sfaturile verbale și scrise primite de la operator în vederea îngrijirii piercingului/implantului dermal timp de 15 zile de către mine.
În cazul în care nu am spus adevărul în această declarație și nu respect sfaturile de îngrijire primite de la operator sunt direct responsabil.

  Data ..................     Semnătură client ...................

  Declarația s-a citit și s-a completat în fața mea:

               Operator,
          ..............................

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Sănătate, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


eMedic.ro     |     laAnunt.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014