LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Mall Anunturi  Contact

ORDIN nr. 316 din 20 martie 2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014

 

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de strategii și politici în sănătate nr. NB 735/2014,
având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile nr. 123, 148 și 545 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 │"123│W08338001│L01BC06│CAPECITA-│XELODA │COMPR.│150 mg│ROCHE  │ MAREA  │CUTIE X6 │      │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │BINUM    │150 mg │FILM. │      │REGIS- │BRITANIE│BLIST.   │P-RF/R│60│206,50│3,441666│1,635199│252,09│4,201500│2,067600│
 │    │         │       │         │       │      │      │TRATION│        │ DIN     │      │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │         │       │      │      │ LTD.  │        │PVC/PE/  │      │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │         │       │      │      │       │        │PVDC X   │      │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │         │       │      │      │       │        │10 COMPR.│      │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │         │       │      │      │       │        │  FILM.  │      │  │      │        │        │      │        │        │
 └────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴──┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘
  .............................................................................................................................................
 ┌───┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬──────┬───┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┐
 │148│W08339001│L01BC06│CAPECITA-│XELODA │COMPR.│500 mg│ROCHE  │ MAREA  │CUTIE x  │      │   │        │         │        │        │         │        │
 │   │         │       │BINUM    │500 mg │FILM. │      │REGIS- │BRITANIE│12 BLIST.│P-RF/R│120│1.275,41│10,628416│5,142400│1.428,35│11,902916│5,986699│
 │   │         │       │         │       │      │      │TRATION│        │ DIN     │      │   │        │         │        │        │         │        │
 │   │         │       │         │       │      │      │ LTD.  │        │PVC/PE/  │      │   │        │         │        │        │         │        │
 │   │         │       │         │       │      │      │       │        │PVDC X   │      │   │        │         │        │        │         │        │
 │   │         │       │         │       │      │      │       │        │10 COMPR.│      │   │        │         │        │        │         │        │
 │   │         │       │         │       │      │      │       │        │  FILM.  │      │   │        │         │        │        │         │        │
 └───┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴───┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘
 ................................................................................................................................................
 ┌───┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬─────┬───────┬────────┬────────┬──┬──┬──────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┬───────────┐
 │545│W59840001│M05BA08│ACIDUM  │ACID     │CONC.│     │HOSPIRA│MAREA   │CUTIE x │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │ZOLEDRO-│ZOLEDRO- │PT.  │4 mg/│ UK    │BRITANIE│1 FLACON│  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │NICUM   │NIC      │SOL. │5 ml │LIMITED│        │CU      │PR│ 1│364,11│364,110000│356,400000│435,03│435,030000│435,030000"│
 │   │         │       │        │HOSPIRA  │PERF.│     │       │        │CAPACI- │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │4 mg/5 ml│     │     │       │        │TATE DE │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │5 ML DIN│  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │PLASTIC │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │CU DOP  │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │BROMO-  │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │BUTIL,  │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │ACOPERIT│  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │CU UN   │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │STRAT DE│  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │FLUOROP │  │  │      │          │          │      │          │           │
 └───┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴────────┴────────┴──┴──┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴───────────┘

 

2. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția nr. 569 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 570 și 571, cu următorul cuprins:

 ┌────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────┬─────┬────────┬───────┬────────┬──┬──┬─────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┐
 │"570│W60304002│L01BC02│FLUORO- │FLUORO-│SOL │ 50  │TEVA    │ROMÂNIA│FLACON  │  │  │     │         │         │      │          │          │
 │    │         │       │URACILUM│URACIL │INJ.│mg/ml│PHARMA- │       │X 100 ML│PR│ 1│99,35│99,350000│99,350000│125,62│125,620000│125,620000│
 │    │         │       │        │PCH 50 │    │     │CEUTICAL│       │SOLUȚIE │  │  │     │         │         │      │          │          │
 │    │         │       │        │mg/ml  │    │     │S.R.L.  │       │INJECTA-│  │  │     │         │         │      │          │          │
 │    │         │       │        │       │    │     │        │       │BILĂ    │  │  │     │         │         │      │          │          │
 └────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────┴─────┴────────┴───────┴────────┴──┴──┴─────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┘
 ┌────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────┬─────┬────────┬───────┬────────┬──┬──┬─────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┐
 │ 571│W60304001│L01BC02│FLUORO- │FLUORO-│SOL │ 50  │TEVA    │ROMÂNIA│FLACON  │  │  │     │         │         │      │          │          │
 │    │         │       │URACI-  │URACIL │INJ.│mg/ml│PHARMA- │       │X 10 ML │PR│ 1│11,53│11,530000│ 8,508000│ 15,58│ 15,580000│11,496000"│
 │    │         │       │LUM     │PCH 50 │    │     │CEUTICAL│       │SOLUȚIE │  │  │     │         │         │      │          │          │
 │    │         │       │        │mg/ml  │    │     │S.R.L.  │       │INJECTA-│  │  │     │         │         │      │          │          │
 │    │         │       │        │       │    │     │        │       │BILĂ    │  │  │     │         │         │      │          │          │
 └────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────┴─────┴────────┴───────┴────────┴──┴──┴─────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┘

3. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat", pozițiile nr. 134, 144 și 153 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 ┌────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───┬──┬──────┬────────┬────────┬──────┬────────┬────────┐
 │"134│W58030002│A10BG03│PIOGLI-│PIOGLI-│COMPR.│15 mg│TORRENT│ROMÂNIA│CUTIE CU│PRF│30│ 43,89│1,463000│1,463000│ 57,41│1,913666│1,913666│
 │    │         │       │TAZONUM│TAZONA │      │     │PHARMA │       │BLIST.  │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │TORRENT│      │     │S.R.L. │       │PVC-PE- │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │15 mg  │      │     │       │       │PVDC-AL │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │       │      │     │       │       │X 30    │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │       │      │     │       │       │COMPR.  │   │  │      │        │        │      │        │        │
 └────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴────────┴───┴──┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘
 .......................................................................................................................................
 ┌────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───┬──┬──────┬────────┬────────┬──────┬────────┬────────┐
 │144 │W58031002│A10BG03│PIOGLI-│PIOGLI-│COMPR.│30 mg│TORRENT│ROMÂNIA│CUTIE CU│PRF│30│ 86,35│2,878333│2,878333│109,18│3,639333│3,639333│
 │    │         │       │TAZONUM│TAZONA │      │     │PHARMA │       │BLIST.  │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │TORRENT│      │     │S.R.L. │       │PVC-PE- │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │30 mg  │      │     │       │       │PVDC-AL │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │       │      │     │       │       │X 30    │   │  │      │        │        │      │        │        │
 │    │         │       │       │       │      │     │       │       │COMPR.  │   │  │      │        │        │      │        │        │
 └────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴────────┴───┴──┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┘
 ......................................................................................................................................
 ┌───┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───┬──┬──────┬────────┬────────┬──────┬────────┬─────────┐
 │153│W58032002│A10BG03│PIOGLI-│PIOGLI-│COMPR.│45 mg│TORRENT│ROMÂNIA│CUTIE CU│PRF│30│118,80│3,960000│3,840000│145,03│4,834333│4,834333"│
 │   │         │       │TAZONUM│TAZONA │      │     │PHARMA │       │BLIST.  │   │  │      │        │        │      │        │         │
 │   │         │       │       │TORRENT│      │     │S.R.L. │       │PVC-PE- │   │  │      │        │        │      │        │         │
 │   │         │       │       │45 mg  │      │     │       │       │PVDC-AL │   │  │      │        │        │      │        │         │
 │   │         │       │       │       │      │     │       │       │X 30    │   │  │      │        │        │      │        │         │
 │   │         │       │       │       │      │     │       │       │COMPR.  │   │  │      │        │        │      │        │         │
 └───┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┴───────┴───────┴────────┴───┴──┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴─────────┘

4. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subsecțiunea 6.4 "Mucoviscidoza", poziția nr. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ┌───┬─────────┬───────┬────────┬────┬──────┬───────┬────────┬─────┬─────────┬────┬──┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┐
 │"29│W52060001│J01GB01│TOBRAMY-│TOBI│SOL.  │300 mg/│NOVARTIS│GER- │CUTIE X 4│    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │CINUM   │(R) │INHAL.│5 ml   │PHARMA  │MANIA│PLICURI  │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │ GMBH   │     │DIN AL;  │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │FIECARE  │P-RF│56│8.112,06│144,858214│144,858214│8.880,31│158,576964│158,576964"│
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │PLIC     │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │CONȚINE  │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │7 FIOLE  │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │GEMENE   │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │DIN PEJD │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │X 5 ML   │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │SOL. DE  │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │INHALAT  │    │  │        │          │          │        │          │           │
 │   │         │       │        │    │      │       │        │     │PRIN N   │    │  │        │          │          │        │          │           │
 └───┴─────────┴───────┴────────┴────┴──────┴───────┴────────┴─────┴─────────┴────┴──┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┘

5. La secțiunea P7 "Program național de boli endocrine", poziția nr. 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ┌───┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┬─────┬───────┬────────┬─────────┬──┬──┬──────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┬───────────┐
 │"96│W59840001│M05BA08│ACIDUM  │  ACID   │CONC.│4 mg/│HOSPIRA│MAREA   │CUTIE X 1│  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │ZOLEDRO-│  ZOLE-  │PT.  │5 ml │  UK   │BRITANIE│FLACON   │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │NICUM   │ DRONIC  │SOL. │     │LIMITED│        │CU CAPA- │PR│ 1│364,11│364,110000│356,400000│435,03│435,030000│435,030000"│
 │   │         │       │        │ HOSPIRA │PERF.│     │       │        │CITATE   │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │4 mg/5 ml│     │     │       │        │DE 5 ML  │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │  DIN    │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │PLASTIC  │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │CU DOP   │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │  BRO-   │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │MOBUTIL, │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │  ACO-   │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │PERIT    │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │CU UN    │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │STRAT DE │  │  │      │          │          │      │          │           │
 │   │         │       │        │         │     │     │       │        │FLUOROP  │  │  │      │          │          │      │          │           │
 └───┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴──┴──┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴───────────┘

ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu

București, 20 martie 2014.
Nr. 316.

 

 


eMedic.ro     |     laAnunt.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014