LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislaţie  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum Contact

ORDIN   Nr. 1246 / 12.07.2007

Privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone şi a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

 

Ministrul Sănătăţii Publice,

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Politici, Strategii şi Managementul Calităţii în Sănătate, 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul

ORDIN

    ART. 1

Se aprobă Lista bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, prevăzută în Anexa 1 şi formularul Certificatului medical de scutire pe motiv medical, prevăzut în Anexa 2.

Anexele 1 şi 2 sunt parte integrantă a prezentului ordin.

    ART. 2

Certificatul medical de scutire pe motiv medical grav se eliberează într-un exemplar, la cerere, de către medicii din orice unitate sanitară în evidenţa căreia se află persoana care solicită acest act.

    ART. 3

Medicul care a eliberat certificatul medical de scutire pe motiv medical grav nu este răspunzator pentru consecinţele neutilizării centurii de siguranţă.

    ART. 4

Prevederile prezentului ordin transpun art. 5 al Directivei Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone (91/671/CEE).

    ART.5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Sănătăţii Publice,

Eugen Nicolăescu

 

Anexa 1 la Ordinul nr. 1246 / 12.07.2007

Lista bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone

(1)  sindroame hemoragipare;

(2)  sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive);

(3)  leucemii acute şi cronice;

(4)   mielom multiplu;

(5)   limfoame maligne;

(6)   ciroza hepatică şi cancerul hepatic cu ascită voluminoasă;

(7)   status post toracotomie şi sternotomie pentru diferite operaţii toracice, 3 luni postoperator;

(8)   by-pass extraanatomic axilo-femural;

(9)   pace-maker cardiac recent montat;

(10)afecţiuni acute ale sânului;

(11)obezitate care impiedică închiderea centurii de siguranţă.

 

Anexa 2 la Ordinul nr. 1246 / 12.07.2007

 

Judeţul ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea sanitară ……………………………..………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform art.5 al Directivei 91/671/CEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT  MEDICAL  DE SCUTIRE PE MOTIV MEDICAL GRAV  Nr. …………………………

 

 

 

Eliberat: anul ……..…… luna ………..…………………. ziua ……..

 

 

 

Valabil până la: anul ……..…… luna ………..…………………. ziua ……..

 

 

 

 

 

 

 

În baza referatului  Dr. .................................................…….……..............…........

 

 

 

numele  şi  prenumele

 

 

 

în calitate de  .....................................……...........................……....…....................

 

 

 

Se certifică de noi că:..........................................................……............……..…...

 

 

 

Codul numeric personal

numele  şi  prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în vârsta de .......... ani;  sexul M/F,

 

 

 

 

 

 

Domiciliat în: jud. /sect. ………………………………. loc. ……………………….………….

 

 

 

str.  ............................….....………………………………………………...........  nr. ...….…..... cu

 

 

 

 B.I./C.I. seria  ................ nr.....................…….... având ocupaţia de: …………………...……

 

 

 

la  ..........................................................…………………………................………............................

 

 

 

Este suferind de: .............…………………………..……...........................................……….........

 

 

 

..........................................................……………………………………………………………............

 

 

 

..........................................................……………………………………………………………............

 

 

 

..........................................................……………………………………………………………............

 

 

 

 

 

 

 

S-a eliberat prezentul act spre a-i servi la justificarea neutilizării centurii de siguranţă în transportul auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic director,

 

 

 

L.S.

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 


www.eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media  SRL