LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  |  Mall Anunturi  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Ordinul Nr.146 din 11.02.2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice ( continuare )

Hotărârea Nr.50 din 28.01.2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități ( continuare )

Hotărârea Nr.34 din 21.01.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului ( continuare )

Hotărârea Nr. 989 din 04.11.2014 privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( continuare )

ORDIN 1093 / 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii ( continuare )

ORDIN nr. 930 din 14 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală și pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației ( continuare )

LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului ( continuare )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( continuare )

 

ORDIN nr. 329 din 15 mai 2014 privind testarea cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă ( continuare )

HOTĂRÂRE nr. 389 din 13 mai 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate ( continuare )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății ( continuare )

ORDIN nr. 538 din 13 mai 2014 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap ( continuare )

LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( continuare )

ORDIN nr. 270 din 24 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 ( continuare )

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*) ( continuare )

ORDIN nr. 359 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora ( continuare )

ORDIN nr. 335 din 24 martie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România ( continuare )

ORDIN nr. 316 din 20 martie 2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora ( continuare )

ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației ( continuare )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative ( continuare )

 

ORDIN nr. 36 din 17 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 ( continuare )

Legea 220 din 28 noiembrie 2011 (Legea 220/2011) pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. ( continuare )

Proiect de L E G E privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator. ( continuare )

Ordinul 1011 din 9 iunie 2011 (Ordinul 1011/2011) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. ( continuare )

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer. ( continuare )

Ordinul 437 din 31 martie 2011 (Ordinul 437/2011) privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat. ( continuare )

Ordinul 1162 din 31 august 2010 (Ordinul 1162/2010) pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. ( continuare )

Ordinul 1066 din 23 iulie 2010 (Ordinul 1066/2010) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. ( continuare )

Ordonanta de urgenta 36 din 14 aprilie 2010 (OUG 36/2010) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. ( continuare )

Ordinul 293 din 7 aprilie 2010 (Ordinul 293/2010) privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana, precum si informatiile care trebuie comunicate de catre donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sange si de componente sanguine umane. ( continuare )

Norme Contract Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE in asistența medicală primară. ( continuare )

 

Ordin nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 742 din 2 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 742/2009). ( continuare )

Ordin 891 din 18.12.2008 privind chestionarele pentru evaluarea satisfactiei asiguratuluifata de calitatea serviciilor medicale furnizate in medicina de familie si in unitatile spitalicesti. ( continuare )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 ( continuare ) 

Ordin Nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate . ( continuare ) 

ORDIN Nr. 1246 / 12.07.2007 Privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranță ocupanții unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone și a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav . ( continuare )

Ordin Nr. 994/354 din 4 iunie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară . ( continuare )  

Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor de igienă  privind mediul de viață al populației ( continuare )

Proiect de Ordin Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a " TITLUL X Asigurari Voluntare de Sanatate" ( continuare )

Legea Nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ( continuare )  

Ordinul Nr. 1061/31.08.2006 Ministerul Sanatatii Publice , Ordinul Nr. 425/04.09.2006 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate : ORDIN privind aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharat ( continuare )  

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ( Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 ) : TITLUL VI Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic ( continuare )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ( Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 ) : TITLUL VIII Asigurările sociale de sănătate ( continuare )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ( Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 ) : TITLUL IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate ( continuare )

LEGE PRIVIND REFORMA în DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ( Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 ) : TITLUL X Asigurările voluntare de sănătate ( continuare )

Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea I-actualizata-pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ( continuare )

Ordonanta de urgenta Nr. 158 din 17 noiembrie 2005-actualizata-privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ( continuare )

Ordin Nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 . Emitent: Ministerul Sanatatii . Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 356 din 22 aprilie 2004 ( continuare )

Ordin nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 76 din 29 ianuarie 2004 (M. Of.nr. 76/2004) ( continuare )

Legea drepturilor pacientului . Emitent: Parlamentul Romaniei . Publicata in Monitorul Oficial Nr. din 51 din 29 ianuarie 2003 ( continuare )

 


eMedic.ro     |     laAnunt.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2015