LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Magazin Contact

Până în prezent, un număr de 6 unități medicale au îndeplinit criteriile pentru a derula programul, gratuit, de fertilizare in vitro și embriotransfer pe care Ministerul Sănătății l-a demarat în primăvara acestui an.

Ministerul Sănătății 

   

Două dintre acestea sunt unități sanitare publice, Spitalul de Obstetrică Ginecologie prof. dr. Panait Sârbu din București și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, iar restul fiind unități private din Timișoara, Brașov, Sibiu și București.

Cele 6 unități sanitare au fost selectate de către o Comisie a Ministerului Sănătății, din 16 unități medicale care au accesat programul.

“Lista este deschisă. Dacă din cele 10 unități sanitare care au aplicat, dar care nu au fost selectate pentru că nu îndeplinesc la această dată toate criteriile, există unele care își vor completa dosarele cu documentele solicitate, atunci vor putea intra în program, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Până atunci, așa cum am promis, începând de astăzi cuplurile pot depune dosarele la sediul unităților sanitare admise,”, a declaratCSEKE Attila, ministrul Sănătății

Anul acesta Ministerul Sănătății a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro și transfer embrionar.

Bugetul programului este de 4 milioane de lei. Ministerul Sănătății va susține financiar o singură procedură de FIV, în două etape:

-4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară; recoltarea spermei și procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar)

- 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naștere.

În 2011, aproximativ 800 de cupluri vor putea beneficia de programul MS.

Începând de astăzi, cuplurile care doresc să acceseze programul Ministerului Sănătății de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităților sanitare care îl derulează.

 

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET - document original;

 2. copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;

 3. copie legalizată după certificatul de căsătorie;

 4. adeverință eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puțin 2 ani - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

 5. declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viață - document original;

 6. adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălțimea, greutatea și indexul de masă corporală al femeii - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

 7. buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH și AMH - documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011;

 8. documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant - documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;

 9. document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

 10. declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unități sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;

 11. document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naștere a copilului, la sediul unității sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;

 12. opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

Toți cei care pot depune dosare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepționale timp de 2 ani de viață conjugală;

 2. cuplu căsătorit de cel puțin 2 ani;

 3. cel puțin unul dintre membrii cuplului are cetățenie română, cu domiciliul stabil în România;

 4. cel puțin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de cel puțin 2 ani;

 5. nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viață;

 6. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);

 7. vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani;

 8. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30;

 9. rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH și AMH

 

Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat de către unitățile sanitare participante în program, iar copia acestuia va fi transmisă la Ministerul Sănătății pentru evaluare. Pentru păstrarea confidențialității, copia dosarului va cuprinde doar un cod.Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unitățile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătății, în ordinea cronologică a datei de intrare în instituție.

La Ministerul Sănătății dosarul va fi analizat de către o Comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte 5 membri (1 reprezentant Ministerul Sănătății, 2 medici ginecologi neimplicați direct în reproducerea umană asistată, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societății civile). Comisia se va întruni în primele 5 zile ale fiecărei luni.

Programul este coordonat la nivel național de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului ,,Prof. dr. Alfred Rusescu’’.

Unități sanitare acceptate în program, la data de 15 iunie 2011-06-15

- Spitalul de Obstetrică Ginecologie prof. dr. Panait Sârbu din București

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

-Centrul Medical VIVAMED Brașov

-Centrul de Reproducere Umana Asistata Gynatal SRLTimișoara

-Centrul de Fertilizare in vitro SC Polisano SRL Sibiu

-Centrul Medical Internațional DACIA București

   


eMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011