LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Magazin Contact

Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice a fost modificată conform Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. 

Ministerul Sănătății 

   

În ședința de Guvern, s-a aprobat modificarea Legii privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice,  astfel încât să poată fi prevenite situațiile limită sau chiar tragice, uneori, în care sunt implicate persoanele cu tulburări psihice.

Pacienții cu afecțiuni psihice au dreptul de a desemna, ca reprezentant convențional, o persoană cu capacitate deplină de exercițiu, care să îi asiste sau să îi reprezinte pe durata tratamentului medical.

Personalul medical este obligat să informeze persoana prevăzută cu privire la acest drept și să îi pună la dispoziție o convenție-model pentru desemnarea reprezentantului convențional.

Reprezentarea convențională se realizează numai după încheierea în formă scrisă a convenției-model, cu respectarea următoarelor condiții:

      a) o persoană poate avea în același timp un singur reprezentant convențional;

      b) reprezentarea convențională este limitată numai cu privire la asistarea sau reprezentarea persoanei în ceea ce privește internarea și tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului;

      c) reprezentarea poate fi numai cu titlu gratuit;

      d) convenția-model trebuie să fie semnată atât de către pacient, cât și de către reprezentantul convențional;

      e) este necesară prezenta unui martor, atestată prin semnarea convenției-model și de către acesta;martor nu poate fi o persoană din personalul medical al unității psihiatrice;

      f) convenția-model trebuie să cuprindă declarația expresă a celui reprezentat referitoare la împuternicirea dată reprezentantului convențional de a decide cu privire la aplicarea tratamentului prin electroșocuri.

Reprezentantul convențional are următoarele drepturi și obligații:

      a) de a asista pacientul în relațiile cu unitatea medicală, cu instituțiile publice sau cu orice alte persoane numai în legătură cu internarea și tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului și numai pentru perioada în care pacientul nu are dificultăți în a aprecia implicațiile unei decizii asupra ei;

      b) de a reprezenta interesele pacientului pe lângă conducerea spitalului de psihiatrie, precum și în fața organelor judiciare, după caz, numai în legătură cu internarea și tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului și numai pentru perioada în care persoana reprezentată are dificultăți în a aprecia implicațiile unei decizii asupra ei;

      c) de a fi informat cu privire la asistența medicală acordată pacientului.

 Pacientul sau reprezentantul convențional poate denunța oricând, în mod unilateral, convenția de reprezentare. Un nou reprezentant convențional poate fi numit cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Existența unui reprezentant legal sau convențional nu înlătură obligația serviciului de sănătate mintală de a informa pacientul cu privire la drepturile și obligațiile sale.

În cazul în care persoana internată a fost declarată ca fiind lipsită de capacitate deplină de exercițiu, aceasta va beneficia de sprijinul reprezentantului legal, desemnat potrivit dispozițiilor legale.

 În cazul în care pacientul nu are un reprezentant legal ori nu a desemnat un reprezentant convențional din cauza lipsei capacității psihice, unitatea sanitară este obligată să sesizeze, de îndată, autoritatea tutelară sau, în cazul minorilor, direcția generală de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care pacientul își are domiciliul sau reședința ori în cazul în care acestea nu sunt cunoscute, pe cele în a căror circumscripție teritorială se află unitatea medicală, în vederea instituirii măsurilor de ocrotire.

Prin prezentul act normativ se reglementează și întreaga procedură privind internarea nevoluntară.

A. Persoanele care pot solicitainternarea nevoluntară sunt:

a) medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are în îngrijire această persoană;

b) familia persoanei;

c) reprezentanții serviciilor abilitate ale administrației publice locale;

d) reprezentanții poliției, jandarmeriei sau ai pompierilor, precum și procurorul

e) instanța de judecată civilă, ori de câte ori apreciază că starea sănătății mintale a unei persoane aflate în cursul judecății ar putea necesita  internare nevoluntară

B. Medicul psihiatru, după evaluarea stării de sănătate mintală a persoanei aduse, în termen de cel mult 24 de ore de la evaluare, trimite documentația necesară propunerii de internare nevoluntară unei comisii, alcătuită din 3 membrii numiți de managerul spitalului, și anume: 2 psihiatri și un medic de altă specialitate sau un reprezentat al societății civile.

C. Comisia analizează propunerea în termen de 48 de ore de la primirea acesteia

Dacă decizia comisiei este de internare nevoluntară, aceasta va fi înaintată de cătrecomisie,în termen de 24 de ore, judecătoriei în a cărei circumscripție se află unitatea sanitară, cu propunerea de confirmare a acesteia.

D.Judecarea se va face în regim de urgență, în camera de consiliu.

Instanța hotărăște, după caz, confirmarea sau încetarea internării medicale nevoluntare.

În cazul unor situații de urgență, dacă medicul psihiatru, după evaluarea stării de sănătate mintală consideră necesară internarea unei persoane, o poate dispune chiar fără acordul pacientului. În această situație, medicul trebuie să informeze reprezentantul legal sau convențional al pacientului sau, după caz, autoritatea tutelară, precum și comisia special constituită de către managerul spitalului. Comisia analizează și poate confirma sau revizui, în 24 de ore, decizia internării nevoluntare. În cazul în care comisia confirmă decizia de internare nevoluntară, va fi urmată procedura explicată anterior.

Proiectul de lege, adoptat de Guvern, va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

 


eMedic.ro               la-Bucuresti.ro               laZiar.ro               la-Televizor.ro               la-Facultate.ro               laHotel.ro               la-Masa.ro               laExecutareSilita.ro

©2010