LaMedic.ro                                               Site dedicat informării medicale .


   Acasă  |  Boli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Contact

Guvernul a aprobat o hotărâre privind măsurile suplimentare de protecție în domeniul securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară.

Guvernul Romaniei

Astfel, sunt  reglementate aspectele care să asigure salariaților încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și salariaților temporari încadrați la agenți de muncă temporară aceleași condiții de muncă de care beneficiază și ceilalți salariați, în domeniul securității și sănătății la locul de muncă.

Se are în vedere, în mod special, accesul la echipamentele de protecție individuală, potrivit dispozițiilor Directivei Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară.

Existența unui contract individual de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară nu poate justifica o diferență de tratament în privința condițiilor de lucru referitoare la protecția securității și sănătății la locul de muncă, în special când este vorba de accesul la echipamentele de protecție individuală.

În consecință, angajatorul, respectiv utilizatorul, are obligația de a asigura salariaților încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și celor temporari, încadrați la agenți de muncă temporară, aceleași condiții de muncă  în domeniul securității și sănătății la locul de muncă, în special cu privire la accesul la echipamentele de protecție individuală,  de care beneficiază și ceilalți salariați.

De asemenea, angajatorul are obligația de a asigura condiții pentru ca fiecare salariat să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său, după cum urmează:

ü     la angajare,

ü     la schimbarea locului de muncă,

ü     la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent,

ü     la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale.

          Se reglementează obligația utilizatorului de a informa agentul de muncă temporară, precum și salariatul cu contract de muncă temporară asupra caracteristicilor specifice postului, în special privind calificarea necesară  și condițiile concrete de muncă.

          În plus este stabilită răspunderea utilizatorului, pe parcursul misiunii, pentru asigurarea securității, sănătății și igienei în muncă a salariatului temporar.

 


www.eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor .

©2007 Sarom SRL