LaMedic.ro                                               Site dedicat informării medicale .


   Acasă  |  Boli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Contact

 

Guvernul a stabilit, printr-o Hotărâre adoptată astăzi, cerințele minime pentru supravegherea sănătății angajaților față de riscurile pentru securitate și sănătate, precum și pentru prevenirea îmbolnăvirii angajaților.

Guvernul Romaniei

 

Potrivit actului normativ, angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public cât și din sectorul privat, sunt obligați să respecte reglementările privind supravegherea sănătății angajaților. Angajatorii au obligația să asigure fondurile necesare și condițiile pentru efectuarea serviciilor medicale profilactice, respectiv examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, precum și promovarea sănătății la locul de muncă.

Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicația medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare și are drept scop:
. Completarea examenului medical efectuat la angajarea în muncă
. Ajută organismul angajatului să se adapteze noilor condiții;
. Determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă și recomandă măsuri de înlăturare a acestora.

Examenul medical periodic se efectuează în scopul: confirmării sau infirmării aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea, depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional, diagnosticarea bolilor profesionale și a celor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți angajați, depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unității, pentru calitatea produselor sau pentru persoanele cu care angajatul intră în contact prin natura activității sale.

Promovarea sănătății la locul de muncă se realizează prin serviciile de medicină a muncii, care implementează programe de informare, educare și formare profesională. Medicii de medicină a muncii consiliază angajații cu privire la sănătatea și igiena la locul de muncă.

Actul normativ adoptat de Guvern precizează că angajații trebuie să fie informați în legătură cu rezultatele examinărilor medicale și au acces la toate informațiile referitoare la starea lor de sănătate. Medicul specialist de medicină a muncii și medicul de familie se vor informa reciproc cu privire la apariția unor modificări în starea de sănătate a lucrătorului.

La schimbarea locului de muncă angajatului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii din unitatea respectivă. La întreruperea temporară sau definitivă a activității, structura de medicină a muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie.

 


©2007 Sarom SRL