LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum Contact

Cele mai multe probleme cu formularele emise sau validate în baza regulamentului european de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) se înregistrează în cazul E 112. 

Agerpres

 

În cadrul meselor rotunde organizate de CASMB s-a înscris și dezbaterea cu privire la formularele europene - E104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 125, E 126.

Formularul E 112 este utilizat în cazul în care este necesară deplasarea într-un alt stat membru al UE pentru a beneficia de tratament medical adecvat, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Adina Geană, președinte-director executiv al CASMB.

Ea a subliniat că de acest formular se poate beneficia doar în cazurile pentru care nu există soluții terapeutice pe teritoriul României sau atunci când o persoană lucrează temporar sau definitiv pe teritoriul altui stat membru UE.

Pentru obținerea formularului E 112, persoana interesată depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află. După verificarea statutului de asigurat și analiza dosarului, în termen de cinci zile lucrătoare trebuie soluționată cererea.

Documentele care însoțesc cererea de solicitare a formularului E 112 sunt: copie după actul de identitate sau certificatul de naștere după caz, dosar medical, care va conține înscrisuri medicale și raportul medical, confirmarea scrisă din partea unității sanitare din statul membru al UE sau al Spațiului Economic European în care se intenționează efectuarea actului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, perioada indicată de persoana solicitantă, în baza formularului E 112, dovada transferului de reședință.

Formularul se eliberează înainte de plecarea persoanei, dar poate fi emis și după, dacă din motive de forță majoră nu a putut fi eliberat anticipat. Formularul se eliberează numai dacă nu a fost efectuată plata contravalorii serviciilor medicale.

Pentru acest formular au fost alocați 1.800.000 de lei care au fost deja consumați, a precizat dr. Geană. Ea adăugat că mai sunt de onorat plățile pentru alte 8 cazuri, ceea ce înseamnă un necesar de aproximativ 10-15 mii lei, care vor fi plătiți până la sfârșitul anului.

În acest an au fost eliberate 62 de formulare.

Celelalte formulare se utilizează pentru: E 104 - atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință, E 106 - asigurarea de servicii medicale în cazul persoanelor care au reședința în alt stat decât statul competent, E107 - solicitarea cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului provizoriu de înlocuire a cardului.

Formularul E 109 se folosește pentru înscrierea membrilor familiei lucrătorului care nu își au reședința împreună cu acesta, E 115 pentru incapacitate de muncă, E 117 pentru acordarea de prestații în bani în caz de maternitate și incapacaitate de muncă, E 120 generează rambursări pe bază de facturi, E 126 stabilește tarifele în vederea rambursării prestațiilor medicale.

 


www.eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media  SRL