LaMedic.ro                                               Site dedicat informării medicale .


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum Contact

Discursul ministrului Sănătății Publice, Eugen Nicolăescu, în cadrul conferinței de presă organizate de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației . ”La nivelul MSP a existat în permanență preocupare pentru detectarea efectelor radiațiilor neionizante asupra organismului uman. 

 

Ministerul Sanatatii

 

 

Obiectivul MSP este protejarea  tuturor cetățenilor de eventualele efecte ale acestor radiații.

 

Prin Ordin de ministru  au fost transpuse în legislația națională toate recomandările UE privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice. (Recomandarea  Uniunii Europene  519/1999 transpusă în OMSP nr. 1193 din 29.09.2006 )

 

Normele privind limitele maxime admisibile de expunere a populației la câmpurile electromagnetice au fost elaborate cu sprijinul Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) și a Organizației Mondiale a Sănătății.

 

Conform acestor norme, radiațiile neionizante sunt unde electromagnetice de radiofrecvență (microunde ) cu frecvențele cuprinse între 0 Hz  și 300 GHz.

 

Acest tip de radiații nu este nociv pentru materia biologică și nu trebuie confundat cu radiațiile electromagnetice IONIZANTE (precum razele gamma, razele X, radiațiile cosmice, radiațiile emise de materialele radioactive), care sunt periculoase pentru organismele vii.

 

Principalele surse de câmpuri electromagnetice de radiofrecvența sunt antenele care emit programele radio și de televiziune, antenele de telefonie mobilă, antenele de comunicații (armata, trafic aerian, poliție, pompieri sau de serviciile de urgență), aparatele de telefonie mobilă, instalațiile de supraveghere a circulației, cuptoarele cu microunde, antenele telefoanelor fixe fără fir, sistemele de securitate și multe altele.

 

La  Institutul de Sănătate Publică București s-a alcătuit o bază de date cu 817 puncte de măsurători de expunere la câmp electromagnetic de radiofrecvență,  în  30 de orașe și 3 comune, din 21 județe, inclusiv în București.

 

Măsurătorile s-au făcut în perioada 2005 – 2007, în vecinătatea a 135 de stații de bază (antene) de telefonie  mobilă, inclusiv în vecinătatea antenelor amplasate pe terasele unor blocuri.

 

Măsuratorile au fost efectuate atât în interiorul cât și în exteriorul locuințelor  și a  fost măsurată contribuția tuturor câmpurilor electromagnetice generate de toate sursele existente în zonă, inclusiv de antenele care emit programele radio-tv și de  antenele de  comunicații speciale.

 

Valorile măsurate ale densității de putere a câmpului electromagnetic s-au încadrat în limitele impuse de  normele din OMSP nr. 1193/2006, toate fiind  de peste 5 ori mai mici decât  valoarea limită maximă admisă (2 W/m2 ).

 

Energia radiațiilor neionizante este absorbită de sistemul biologic și este convertită local în caldură, producând creșterea temperaturii țesuturilor cu câteva zecimi de grade Celsius.

 

 

Pe aceasta bază, se poate afirma că populația care locuiește în preajma antenelor prezintă un risc nesemnificativ de a avea probleme de sănătate din cauza  expunerii la câmpurile electromagnetice, aceste expuneri încadrându-se în limitele recomandate de UE și OMS. 

 

Probabil că teama cetățenilor provine din necunoașterea tehnologiei și a lipsei de informație.

 

La rândul ei, OMS s-a procupat pentru a da un  un răspuns la această problemă și a inițiat o acțiune de sintetizare a tuturor materialelor publicate care conțin rezultatele investigațiilor privind efectele biologice ale radiațiilor neionizante. Au  fost inventariate peste 25000 de articole științifice publicate în  ultimii 30 de ani.

 

În urma analizei tuturor informațiilor, OMS a ajuns la concluzia că în prezent, nu există dovezi științifice  care să confirme faptul că expunerea la câmpurile electromagnetice (de radiofrecvență și de joasă frecvență) produce efecte adverse asupra sănătății , adică îmbolnăvire, dacă nivelul expunerii este sub limita prevazută de normele internaționale.

 

Comitetul Director Științific din Directoratul CE pentru Sănătate Publică și Evaluarea Riscului, Directoratul General pentru Sănătate și Protecția Consumatorului, Comisia Europeană a  elaborat și publicat în  2006 un raport privind  "Efectele posibile ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătății umane" cu  următoarele concluzii:

 

1. Nu există dovezi în ceea ce privește efectul cancerigen al câmpurilor de radiofrecvență, nici în cazul adulților, nici în cazul copiilor. Dovezile care provin de la studii epidemiologice țintite au arătat că utilizarea telefonului mobil pe o perioadă de zece ani nu duce la creșterea riscului de apariție a tumorilor cerebrale și a neurinomului acustic.

 

2. Studiile de specialitate au arătat că nu există efecte neurologice dacă nivelurile sunt sub cele stabilite de ICNIRP (Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante).

 

3. Studiile pe animale de laborator nu au furnizat argumente care să dovedească faptul că expunerea la câmpuri de radiofrecvență ar induce cancer, ar potența efectul agenților cancerigeni cunoscuți sau ar accelera proliferarea tumorilor existente.

 

4. Studiile in vitro au arătat că nu există afectare celulară la nivelul expunerii termice la câmpuri de radiofrecvență sub nivelul recomandat de ICNIRP.

 

În concluzia raportului se afirmă că nici un studiu nu a putut demonstra că expunerile la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență cu nivel mai mic decât cel stabilit de normele ICNIRP ar produce efecte adverse asupra sănătății.

           

Având în vedere concluziile documentelor elaborate de OMS și ținând seama și  de rezultatele măsuratorilor de câmp electromagnetic din baza de date a ISP, putem spune că nu există motive de îngrijorare privind efectele câmpurilor electromagnetice generate de antenele de comunicații, inclusiv cele de telefonie mobilă, asupra sănătății.

 

MSP, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, va monitoriza în permanență nivelul de radiații și eventualele efecte biologice ale acestora.

 

Măsurători de câmp electromagnetic sunt efectuate de :

 

ź    Agenția Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației prin Direcțiile sale Teritoriale din București, Iași, Cluj

 

ź    Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare, Laboratorul de Încercări din Ministerul Apărării

 

ź    Interpretarea rezultatelor măsurătorilor se face la Institutul de Sănătate Publică București. »

 

 


www.eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL